e-Innovest

Her er bruksanvisningene for de ulike delene:

  1. Rapportsenter: Nettbaserte kontoutskrifter
  2. Dokumentsenter: Attestasjon av faktura og bilag

Refusjon av utlegg
Skjema for refusjon av utlegg:

Vi ber om at dette skjemaet fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres og legges forann bilag som blir sendt inn for refusjon. Dette fordi det skal maskinleses·i det nye dokumentsenteret.