Våre tjenester

Innovest tilbyr en rekke tjenester til forskere ved helseforetak og universitet, som trenger avlastning til administrative oppgaver. Tjenestene er innenfor følgende områder:

  • Administrering av forskningsmidler
  • Koordinering av kliniske studier
  • Kurs og konferanser

Forskningskontoer
Når du oppretter en forskningskonto, vil Innovest administrere forskningsmidlene på dine vegne; fører regnskap, fakturere, betale regninger, utbetale reiseregninger mm. Kontohaver kan logge seg inn på det nettbaserte E-Innovest for å sjekke saldo og bilag, eller ta kontakt med Innovest for å sjekke saldo, evt. for å få tilsendt kontoutskrift.

Kliniske studier
Fra medio 2016 blir denne tjenesten virksomhetsoverdratt til Bergen Teknologioverføring AS.

Innovest fungerer som kontraktspart på vegne av sykehus/forsker i oppdrags- og bidragsforskning, og er et bindeledd til industrien. Dette gjelder særlig kliniske studier med utprøving av legemidler.

Kurs og konferansetjenester
Kontohavere hos Innovest kan be om utvidet administrativ bistand i forbindelse med egne arrangementer, men vi presiserer at dette må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.

I 2014 ble disse tjenestene flyttet:

  • GCP enheten ble virsomhetsoverdratt til Helse Bergen HF, Seksjon for pasientsikkerhet.
  • Innovasjon / InnoMed programmet ble flyttet til Bergen Teknologioverføring AS.