Kliniske forskningsposter

Innovest har et svært godt samarbeid med Forskningspostene på Haukeland universitetssykehus; en for voksne og en for barn. De har opparbeidet seg lang erfaring med å drive kliniske studier, både oppdragsstudier for industri og forskerinitierte studier.

Ta gjerne kontakt med de for spørsmål vedrørende studier på Haukeland universitetssykehus; om du leter etter en ny utprøver, du planlegger å starte en studie og trenger råd og veiledning, du trenger opplæring i GCP (god klinisk utprøvingspraksis), eller har andre spørsmål som "Hvordan søker man og får EUDRACT nummer for studien jeg skal starte? Hvordan søker en REK? Hvordan søker en SLV? Når skal melding sendes til personvernombudet? Hvor kan jeg finne en monitor for forsker-initierte studier?"

Det er opprettet forskningsposter på flere av de store universitetssykehusene i Norge, og forskningspostene her kan sette deg i kontakt med disse om du har behov for det.