Bergen Teknologioverføring overtar administrasjon av kliniske studier

I løpet av 2016 blir virksomhetsområde administrasjon av kliniske studier overført til Bergen Teknologioverføring AS (BTO).

Innovest AS eiere besluttet i 2015 at Bergen Teknologioverføring AS (BTO) skal overta administrasjonen av kliniske studier på vegne av eiernes institusjoner og forskere. Denne prosessen er nå i gang. Utprøvere og ledere ved institusjonene har signert en anmodning om overføring av alle pågående studier. Anmodningen vil bli sendt ut til de ulike industrikundene i løpet av de neste ukene. Overføringen skjer når alle avtaleparter har akseptert.

I praksis vil forskere ved institusjonene møte de samme personene og den samme kompetansen hos BTO, som den som er blitt tilbudt av Innovest AS frem til i dag. BTO overtar personell med mange års erfaring med å håndtere de fleste aspekter innenfor administrasjon innen kliniske studier. 

Les mer...

Koordinering av kliniske studier - kontraktspart

Innovest tilbyr seg å koordinere og være kontraktspart i oppdrags- og bidragsforskning innenfor kliniske studier fortrinnsvis for utprøving av legemidler. Dette er en service for å avlaste både helsepersonell og industri. Innovest oppretter en forskningskonto, med et prosjektnummer, og deltar i det administrative arbeidet med det kliniske studiet.

Les mer...

Kliniske forskningsposter

Innovest har et svært godt samarbeid med Forskningspostene på Haukeland universitetssykehus; en for voksne og en for barn. De har opparbeidet seg lang erfaring med å drive kliniske studier, både oppdragsstudier for industri og forskerinitierte studier.

Les mer...