Våre tjenester

Innovest tilbyr en rekke tjenester til forskere ved helseforetak og universitet, som trenger avlastning til administrative oppgaver. Tjenestene er innenfor følgende områder:

  • Administrering av forskningsmidler
  • Koordinering av kliniske studier
  • Kurs og konferanser
Les mer...