Historikk

Innovest ble etablert i 1997 av Hordaland Fylkeskommune/Haukeland Sykehus og Universitetet i Bergen/Unifob, som et frittstående selskap for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.

Eierne besluttet i 2001 å omdanne virksomheten til eget aksjeselskap; Innovest AS. I 2003 overtok Helse Bergen HF aksjene fra Fylkeskommunen, slik at Innovest AS nå eies av Helse Bergen HF og Universitet i Bergens forskningstiftelse Unifob. Hver av eierne har 50 % av aksjene.