Historikk

Innovest ble etablert i 1997 av Hordaland Fylkeskommune/Haukeland Sykehus og Universitetet i Bergen/Unifob, som et frittstående selskap for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.

Eierne besluttet i 2001 å omdanne virksomheten til eget aksjeselskap; Innovest AS. I 2003 overtok Helse Bergen HF aksjene fra Fylkeskommunen, slik at Innovest AS nå eies av Helse Bergen HF og Universitet i Bergens forskningstiftelse Unifob. Hver av eierne har 50 % av aksjene.

Eiere og styre

Innovest AS er et aksjeselskap der Universitetet i Bergens forskningsstiftelse Unifob og Helse Bergen HF hver eier 50 prosent av aksjene.

Styret i Innovest består av representanter fra eierne:

Trond Søreide, Personaldirektør, Helse Bergen HF, leder
Kjell Bernstrøm,· Økonomidirektør, UiB
Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis, Institutt for økonomi, UiB
Kristin Pundsnes, Økonomidirektør, Helse Bergen HF