Nettverk for studiepersonell

Nettverket arrangerer egne møter ca. to ganger i året, samt blir invitert på NRI-konferansen hver vår, og får e-post om relevant informasjon året rundt med ujevne mellomrom (kurs, konferanser, ledige prosjektstillinger osv.)

Innovest administrerer nettverket og Forskningspostene i Helse Bergen bistår med å sette opp program osv.

Navnet ble endret fra nettverk for studiesykepliere/sykepleiere innen forskning til Nettverk for studiepersonellpå møte januar 2013, fordi en så at temaene hadde bred interesse, og teamarbeid med ulike profesjoner er en viktig suksessfaktor i kliniske studier. Nettverket har i denne runden blitt holdt i gang siden desember 2007, pr.september 2012 er det over 90 navn på listen. Ta kontakt med Innovest for å komme med i nettverket.

___________________________________________
Program for noen av de tidligere møtene:

 

13. februar 2014·(i sammen med·Faglig samhandlingsforum)

 • Utviklingen innen pediatriske studier
 • - Erfaringer belyst fra industrien sin side
  - Hva gjøres fra klinisk side, på Haukeland, i Norge og i Norden
 • HelseOmsorg 21
 • - Hva skjer på politisk nivå?
  - Lokale tiltak i regi av helseforetak.
  - Hva gjør industri/LMI i forhold til denne satsingen?
  - Hvilke felles initiativ kan være aktuelle?

___________________________________________

23.oktober 2013 ( i sammen med Faglig samhandlingsforum)
Hva skal til for å oppnå samhandling, regler og avtaler for forskning versus markedsaktivitet; v/Monica Kjeken Larsen
Haukeland som et attraktivt studiesenter v/Katrine W Rustad, LINK Medical Research
Tiltak for å stimulere forskning og medisinsk forbedring, hvordan tilrettelegger foretaket infrastruktur og incentiver for en slik satsing v/Stener Kvinnsland
Klinisk forskning og utvikling i Novartis – hva og hvordan v/ Rizwan I. Hussain, Novartis Norge AS
AstraZeneca; Right on target v/Vibeke Lochner, AstraZeneca AS·
Opplegg for personlig tilpasset terapi·v forskningslege/professor Bjørn Tore Gjertsen·

___________________________________________

NRI konferansen 6-8. mai 2013; to aktuelle workshoper - ·for studieteam og for sykepleiere.

___________________________________________

23. januar 2013 kl 15.15-17.15

Vi starter året friskt med ett spennende program for møte onsdag 23. januar kl 15.15 til 17.15 i rom B-301 på HUS

1. Presentasjon av forskerinitierte kliniske studier:
- Fiskespisestudiene 2011-2013 - utprøver Oddrun A. Gudbrandsen
- NTX studien - Vividrol, nytt legemiddel til utprøving for rusavhengige - monitor Ingunn H. Anundskås/prosjektleder Arild Opheim
2. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn: Sekretariatet er her i Bergen, skal i 2013 også bygge et forskernettverk -  leder Thomas Halvorsen
3. e-Innovest: Om Innovest sin nye løsning for forskningskontoene med tre moduler; rapportsenter, dokumentsenter, ansattportal
4. Kort diskusjon:
Nytt navn på nettverket: Nettverk for studiepersonell?
5. Info om
NRI konferansen 6-8. mai:
GCP kurs 21. feb:
Lab. kurs - vår 2013? 

___________________________________________

19. september 2012·kl 15.15 - 17.15 auditorium B-302 på Haukeland.

Baderom for framtida på sjukehus
Roy Elsayed, Bano AS, fortel om det tverrfaglege teamet som arbeidar med eit spanande nyskapingsprosjekt

Lysbehandling ved celleforandring i livmorhalsen
Elisabeth Enge / Grete Augestad presenterar pågåande studie på oppdrag av Photocure ASA

Sykepleiesymposiet onsdag 7. november 12
Kjersti Oterhals informerar. NB: Fristen for å sende inn abstracts til frie foredrag og plakatpresentasjoner (poster) er to dagar før møtet, 17.09.12. Les meir her:

Nytt frå "Forskningsstøtte-enheter i Norge"
Elisabeth Bjerkan / Hilde Sælensminde fortel frå møte på Svalbard i august

Drøs

___________________________________________

Onsdag 8. februar 2012 kl 15.15 - 17.15
Velkommen
«Kreftmedisinen som kan gi kraftig forbedring hos ME pasienter – en spennende og nytenkende studie»
Mange har sikkert hørt nyheten om kreftmedisinen som gir kraftig forbedring for ME pasienter. Øystein Fluge og Olav Mella er prosjektledere for studien og vil fortelle om studien, og om hvordan ideen bak førte frem til den. De skal i gang med oppfølgingsstudier og skal da involvere studiesykepleiere.
Les nyhetssakene om studien her:  
 http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/kreftmedisin-gir-markert-forbetring-for-me-pasientar.aspx
 http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/idpris-til-me-forskarane.aspx
"Nasjonale forskningsrutiner for forskerinitierte legemiddelutprøvinger"
Hildur K. Grindheim på Forskningsposten Barn vil presentere de nye felles nasjonale forskningsrutinene (Standard Operating Procedures/SOP). Disse rutinene er en "smørbrødliste" til hjelp for forskningsteam som skal starte studier selv.  Rutinene er på vei til å bli implementert i alle helseforetakene i Norge.
Annet: Kort info om GCP kurs tirsdag 27. mars, lab. kurs tirsdag 24. april, NRC man 7.- ons 9. mai & ....drøsen går!

___________________________________________

15. september 2010, kl 15.15 -17.15 i auditoriet på Barneklinikken
Tema: "Viktigheten av å bruke andre forskningsmetoder enn RCT (Randomised Controlled Trials) for å forbedre forskningsresultater og til slutt klinisk praksis" (ide etter innlegg om kliniske studier av Mark Splaine på årets NRC konferanse)

- Velkommen ved Anette Storesund
- "Den nære opplevelsen av partnerens hjertestans - gjennom hypotermibehandling og tilbake til livet" - metodevalg: dybdeintervju
ved Marianne Sætrang Holm, intensivspl på hjerte 3 som er ferdig med Master i 2010
- "Utfordringer med bruken av sjekklister i trygg kirurgi - metodevalg" ved Hilde Valen Wæhlen, KSK -anestesi
- Annet: Presentasjon av Mastergradsoppgave der en håper at noen i nettverket kan tenke seg å stille opp som deltakere: "Studiesykepleiere - hvem er de og hva gjør de?" (En kartleggingsundersøkelse)

___________________________________________
18. november 2009 kl 15.15 -17.15 B-301 - auditorium - 3 etasje sentralblokka
Erfaringer fra audits: Forskningsposten Barn forteller om sine erfaringer fra audit av klinisk studie i høst
Nytt om GCP - fra 2 dagers kurs i Sverige

___________________________________________

4. mai 2009:
NRC 2009, Prekonferanse for sykepleiere/helseforskning

___________________________________________

12. november 2008 fra kl 15.15 - 17.15, Ibsensgate 104
Tema: Kliniske studier - hva kreves og hva koster det? Erfaringer fra rollen som studiesykepleier ved gjennomføring av kliniske studier, Jannicke Frugård
Budsjettering fra Innovests synspunkt; tenk timer arbeidet tar og sett prisen ut i fra det: Sølvi Søbstad

___________________________________________

21.mai 2008:
NRC 2008: Prekonferanse for sykepleiere

___________________________________________

4. desember 2007, Haukeland Hotell
Oppstart av nettverket, bli kjent dag og presentasjon av Forskningspostene og Innovest.