A process has started - clinical studies to be managed by BTO

In 2015 Innovest’s owners decided that Bergen Teknologioverføring AS should become the vehicle for managing clinical studies on behalf of owners’ Institutions and researchers. By acquiring the business of Innovest AS, BTO will gain; 19 years of experience involved in managing clinical studies, current knowhow, a solid network of researchers / study teams at the hospital, and widespread network of industry collaborators, pharmaceutical- and medical devices industry and CRO organisations.

Les mer...

Bergen Teknologioverføring overtar administrasjon av kliniske studier

Innovest AS eiere besluttet i 2015 at Bergen Teknologioverføring AS (BTO) skal overta administrasjonen av kliniske studier på vegne av eiernes institusjoner og forskere. Denne prosessen er nå i gang. Utprøvere og ledere ved institusjonene har signert en anmodning om overføring av alle pågående studier. Anmodningen vil bli sendt ut til de ulike industrikundene i løpet av de neste ukene. Overføringen skjer når alle avtaleparter har akseptert.

I praksis vil forskere ved institusjonene møte de samme personene og den samme kompetansen hos BTO, som den som er blitt tilbudt av Innovest AS frem til i dag. BTO overtar personell med mange års erfaring med å håndtere de fleste aspekter innenfor administrasjon innen kliniske studier. 

Les mer...